In het kader van de Europese privacyregels heeft APSO Zandhoven AC een privacyverklaring opgemaakt. Deze kunt u via deze link consulteren.